Write Your Self-metoden hjälper människor att återerövra sina röster och berättelser efter trauma.

Genom ett digitalt certifieringsprogram utbildar vi professionella vägledare i vår skrivmetod som de sedan använder i sitt arbete med människor världen över.

Vision

Trauma bryter sönder – oss som individer, våra relationer, våra samhällen. Det förändrar livet fullständigt för den som drabbas. Efteråt behöver livet byggas upp på nytt och jaget återskapas.

Genom skrivande kan detta återskapande börja.

Trauma tystar. Skam och rädsla lägger sig som lock över våra erfarenheter och berättelser och gör att vi känner oss maktlösa.

Men vi är inte maktlösa. Med rätt stöd och vägledning kan vi skriva oss tillbaka till vår kraft. Vi kan hitta tillbaka till våra röster och skriva våra berättelser på sätt som inte bara stärker oss själva utan också andra.

Våra berättelser är viktiga. Och när vi äger våra berättelser kan vi också skriva våra egna slut.

Vilka vi vill hjälpa

Vi riktar oss till dig som i ditt arbete möter människor som upplevt trauma.

När Write Your Self-metoden först utvecklades var det för att hjälpa kvinnor, tjejer och icke-binära med erfarenhet av våld. Denna målgrupp finns i hjärtat av vårt arbete och vår vision, men Write Your Self-metoden kan även användas för att hjälpa andra grupper med erfarenhet av trauma, som till exempel krig, mobbing, sjukdom, sorg och förlust.

Write Your Self är en onlinebaserad verksamhet och arbetar globalt. Vårt team är baserat i Sverige.

Vilka vi är

Write Your Self drivs av Åsa Boström, Anna Lovind, Åsa-Saga Hammarstedt och Anna Sundström Lindmark.

Vi är pedagoger, författare, kommunikatörer, språkvetare, redaktörer och föreläsare, med både professionell och personlig erfarenhet av läkning av trauma – som gått samman för att kunna hjälpa fler.

Write Your Self, tidigare Skriv Dig Själv, startade som ett skrivprogram för kvinnor, tjejer och transpersoner med erfarenhet av våld, och drevs 2013-2015 i koordination med Sveriges kvinnojourer, med Åsa som initiativtagare, projektledare och skrivpedagog. Projektet finansierades av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor. 2016 samlades det nuvarande teamet och började arbeta med att digitalisera och globalisera verksamheten.

Vi kommer framåt att utveckla Write Your Self vidare genom dialog med våra programdeltagare och professionella som arbetar med traumatiserade människor.

Vårt Team

Åsa Boström

VD och utbildningsansvarig

”Jag kom till en punkt i min läkning då min historia upphörde att bara vara min egen och istället blev till en del av något större, där jag hade möjlighet att hjälpa andra att läka. I skrivandet finns rum där vi kan samla ihop våra erfarenheter, stå hela och komma till uttryck från den helheten. Med tolkningsföreträde till oss själva och våra liv, och hur vi vill skapa våra liv vidare.”

Åsa är också konstnär, författare, skrivpedagog, yogalärare och coach.

Anna Lovind

Kommunikationsansvarig

”Jag älskar att betrakta böckerna i min bokhylla, att läsa raderna av författarnamn. De påminner mig om att det är möjligt. De påminner mig om alla de modiga som genom århundraden skrivit sig ut ur tystnaden, smärtan och ensamheten – vars ord nu visar vägen för dem som kommer efter. Och bakom varje namn uppfattar jag närvaron av tusen andra, som aldrig såg sina ord i tryck, som aldrig hamnade i någons bokhylla men som likväl fortsatte att skriva. För att de hade en historia att berätta. Och för att den historian var deras väg till frid och frihet. Jag tänker på dem och känner deras beslutsamhet i mitt blodomlopp.”

Anna är också skribent, redaktör och kreativitetsmentor.

Åsa-Saga Hammarstedt

Plattformsansvarig och teknisk support

”För mig har självkännedomen och läkningen alltid gått hand i hand. Ju mer jag känner – och hittar ord för – mig själv och min historia, desto starkare blir jag. Och där har skrivandet har alltid varit avgörande, i allt från utforskandet och bekräftandet av hur saker verkligen känts, till manifest där jag formulerat vad jag från och med nu går med på och inte – i en relation, i arbetet, och i livet i stort.”

Åsa-Saga är också journalist och språkkonsult.

Anna Sundström Lindmark

Språkrör och föreläsare

”När jag skriver blir jag rotad, verklig och liksom skarpare i konturerna. Samtidigt kan gränsen till en annan människa suddas ut när en text slår an i mig och påverkar. Det får mig att undra var en berättelse tar slut och när en annan tar vid. När en så stark samhörighet i att vara människa uppstår bara genom ord, då sjunger mitt hjärta och allt blir möjligt. Ord har makt att förändra livet.”

Anna är också författare, vetenskapsjournalist och berättare.

Vill du veta mer om vårt arbete?

Skriv upp dig för att få veta mer: