2016-12-05

De är Write Your Selfs stipendiater

Ylva Maria Pavval från Sverige, Emelie Hill Dittmer, bosatt i England, och Brenda Lee Wright från Kanada blev årets licensstipendiater.
– Det känns jättefint att få ge den här möjligheten, säger Write Your Selfs grundare Åsa Boström.

Ylva Maria Pavval driver Niejda – Chicks in Sápmi, en samisk organisation för samiska tjejer och kvinnor, verksam i Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Organisationen startade som ett mentorprogram för samiska tjejer i Sverige 2010.
”Vi vill erbjuda ett utrymme för de som identifierar sig som samiska kvinnor och icke-män, där de kan vara sig själva och inte representera hela gruppen samer utåt. Det finns en enorm efterfrågan på aktiviteter och mötesplatser bland våra medlemmar och omgivande samhälle – och det finns ett skriande behov av att stärka oss som grupp för att hantera allt tryck som vi upplever just nu,” skriver Ylva Maria Pavval.

Emelie Hill Dittmer är frilansjournalist och skrivpedagog med terapeutisk inriktning, bosatt i England och i Sverige.
”Jag vill fortsätta att arbeta med vuxna med inlärningssvårigheter och nedsatt psykisk hälsa i sydöstra England. Jag samarbetar även med Svenska Kyrkan i London, där tanken är att starta upp ett antal grupper med fokus på terapeutiskt skrivande. Jag skulle också vilja starta upp skrivargrupper inom hospice-verksamheten i England och även i Sverige på sikt,” skriver Emelie Hill Dittmer.

Brenda Lee Wright är en kanadensisk terapeut som arbetar med överlevare av sexuella övergrepp och deras familjer. Hon planerar att använda Write Your Selfs licens i individuella samtal med kvinnor, och även i grupper med mammor vars barn har blivit utsatta för sexuella övergrepp.
”Jag känner mig så hedrad att ägna mig åt det arbete som jag gör och jag tror att detta licensprogram kommer att ge det ytterligare en nivå av en slags helighet” skriver Brenda Lee Wright.