2017-04-25

Föreläser på konferensen Social Innovation i Norr

Write Your Self är ett av de exempel som kommer att presenteras på konferensen Social Innovation i Norr den 3 maj.
-Write Your Self kan hjälpa väldigt många människor globalt. Jag vet att skrivandet kan rädda liv, säger Anna Sundström Lindmark, Write Your Selfs föreläsare.

Trauma innebär upplevelser så överväldigande att de blir omöjliga att integrera i våra befintliga kognitiva referensramar. 70-80 procent av världens befolkning kommer någon gång att uppleva trauma, till följd av exempelvis våld, kris, förlust eller sjukdom. Obearbetade trauman påverkar inte bara individen utan hela samhället.

Forskning, traumaterapeutiskt och pedagogiskt arbete visar att efter trauma så behöver vi få utrymme att sätta ord på och organisera det vi upplevt. Skrivande kan vara ett värdefullt komplement i en sådan bearbetning. Många människor känner ett starkt behov av att skriva under och efter sina svåraste perioder i livet, och behöver ibland hjälp i sin skrivprocess.

Bakgrunden till Write Your Self är det nätbaserade skrivprogrammet Skriv dig själv som grundades av skrivpedagogen och yogaläraren Åsa Boström år 2013, och som år 2013-2015 drevs i samarbete med Sveriges kvinnojourer. Några exempel på resultat var avbrutna sjukskrivningar, förbättrad psykisk hälsa och bättre hjälp från myndigheter. Utöver det även åtal och fällande domar, böcker skrivna och företag startade.

Den metod som utarbetats grundar sig på vetenskaplig forskning inom bland annat psykiatri, socialpsykologi och skrivande, främst från USA, och finns nu förpackad i två digitala program – Skrivprogrammet och Licensprogrammet. Skrivprogrammet ger privatpersoner hjälp att börja skriva genom en kurs i åtta steg. Och på Licensprogrammet får professionella lära sig att handleda i skrivmetodiken.

Konferensen hålls den 3 maj i Piteå och vänder sig till alla intresserade inom civilsamhälle, myndigheter, akademi och näringsliv.