2017-10-31

Write Your Self sprider traumaanpassat skrivande

70-80 procent av alla människor kommer någon gång att uppleva trauma. Trauman, om de lämnas obearbetade, påverkar inte bara individen utan hela samhället.
– Vi vill att det ska vara en självklarhet att man ska få bra hjälp att skriva om man önskar och behöver det, säger Anna Sundström Lindmark, en av Write Your Selfs medskapare.

Den senaste tiden i samband med #metoo har sociala medier fullständigt svämmat över av berättelser om sexuella trakasserier och övergrepp. Nu lanserar Write Your Self Reclaim Your Voice – en gratis skrivresurs där människor får hjälp att använda sina röster och återerövra sina berättelser.

– Jag vet att skrivande kan rädda människoliv. Det kan vara livsavgörande att få komma till uttryck, säger Anna Sundström Lindmark.

Trauma innebär upplevelser så överväldigande att de blir omöjliga att integrera i befintliga kognitiva referensramar. Genom att skriva och skapa berättelser kan dessa upplevelser lättare bearbetas.

Många människor vittnar om hur just skrivandet blivit en väg till läkning efter upplevelser av trauma, sorg, eller kris. Ännu fler känner ett behov av att skriva men tycker det känns svårt. Därför har Write Your Self utarbetat en skrivmetod för att hjälpa människor i denna process. Metoden är traumaanpassad och grundar sig på vetenskaplig forskning inom bland annat psykiatri, socialpsykologi och skrivande, främst från USA.

Forskning, traumaterapeutiskt och pedagogiskt arbete visar att efter trauma så behöver vi få utrymme att sätta ord på, och organisera det vi har upplevt. Vi behöver också få sällskap i den processen. Skrivande, och skrivande under handledning är där en kraftfull metod, som går att använda både separat och som komplement till övriga behandlings- och stödformer.

Bakgrunden till Write Your Self är det nätbaserade skrivprogrammet Skriv dig själv som grundades 2013 av skrivpedagogen och yogaläraren Åsa Boström, och som drevs under ett par år i koordination med Sveriges kvinnojourer. Några exempel på resultat hos de cirka 200 deltagarna var avbrutna sjukskrivningar, förbättrad psykisk hälsa och bättre hjälp från myndigheter. Utöver det även åtal och fällande domar, böcker skrivna och företag startade.

Sedan dess har verksamheten både internationaliserats och vuxit. I mars i år lanserades Write Your Selfs licensutbildning, som utbildar professionella aktörer – till exempel präster, diakoner, terapeuter och skrivpedagoger, att handleda människor i Write Your Selfs skrivmetodik. I nuläget har Write Your Self 14 licensierade vägledare.

Varje år delar Write Your Self ut ett antal stipendier i form av licensutbildningar. Förra året fick man inom loppet av några dagar in ansökningar från 15 länder.

Idag den 31 oktober öppnar årets ansökan.

Vill du veta mer om Write Your Self och vårt arbete? Eller komma i kontakt med någon av Write Your Selfs utbildade vägledare eller tidigare skrivdeltagare, för en intervju?

Kontakta pressansvarig Anna Sundström Lindmark.